MENU


Mera S.A.

ul. Sikorskiego 3
49-340 Lewin Brzeski

Kontakt:

tel. sekretariat: +48 (77) 40 42 220
+48 (77) 40 42 221

tel. dział sprzedaży: +48 (77) 40 42 245

fax.: +48 (77) 40 42 249

e-mail: office@mera.pl

Informacje:

NIP 747-15-57-823
REGON 530554231
BDO 000035048
KRS 277483 Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy PLN 10.092.500,00 (w pełni opłacony).

Imię i nazwisko / nazwa firmy:
Adres e-mail:
Wiadomość:

MERA SA, w celu poprawnej obsługi zapytania przesłanego w formularzu kontaktowym, pozyskuje od zainteresowanych osób dane wskazane w polach formularza. Dane będą przetwarzane w celu prawidłowej realizacji przesłanego zapytania. Pełna informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych znajduje się w zakładce RODO. Administratorem danych osobowych przesłanych w formularzu jest MERA SA z siedzibą w Lewinie Brzeskim przy ul. Sikorskiego 3. Osobie przekazującej dane za pośrednictwem niniejszego formularza przysługuje prawo wglądu do tych danych jak również ich poprawiania. Przetwarzanie danych jest niezbędne do prawidłowej obsługi przesłanego zgłoszenia i/lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Sieć sprzedaży
Mera S.A.


Kliknij na województwo, aby zobaczyć drogi kontaktu

W przypadku dojazdu z autostrady A4 można dojechać poprzez zjazd Brzeg/Nysa.