MENU

Programa Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 – 2020

 

Programa Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 – 2020

MERA S.A.jest beneficjentem projektu Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020

Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020

Celem projektu jest utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa

Efekty projektu: Niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona jest dotacja
Wartość projektu: 84.221,49 zł. Wkład Funduszy Europejskich: 84.221,49zł

 

Wyślij zapytanie
Treść