MENU

Władze firmy - zarząd:

Roland Steyer - Prezes Zarządu

Wykształcenie wyższe geologiczne, Uniwersytet Śląski w Katowicach.
Doświadczenie zawodowe:

 

Rada Nadzorcza:

Jacek Makarowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wykształcenie wyższe.
Doświadczenia zawodowe:

 

Aneta Narejko - Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie średnie techniczne, policealne.
Doświadczenia zawodowe:

 

Aneta Kusiak-Guzik - Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie średnie techniczne, policealne.
Doświadczenie zawodowe:

 

Miłosz Świerk - Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie wyższe pedagogiczne.
Doświadczenie zawodowe: