MENU

Władze firmy - zarząd:

Roland Steyer - Wiceprezes Zarządu

Wykształcenie wyższe geologiczne, Uniwersytet Śląski w Katowicach.
Doświadczenie zawodowe:

 

Rada Nadzorcza:

Adam Koneczny - Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Wykształcenie wyższe ekonomiczne, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
Doświadczenia zawodowe:

 

Renata Anna Bednarek - Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie wyższe prawnicze, Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu.
Doświadczenia zawodowe:

 

Stanisław Kulpaczyński - Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie wyższe ekonomiczne, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
Doświadczenia zawodowe:

 

Aneta Narejko - Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie średnie techniczne, policealne.
Doświadczenia zawodowe: