MENU

Władze firmy - zarząd:


Adam Koneczny - Prezes Zarządu

Wykształcenie wyższe ekonomiczne, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
Doświadczenia zawodowe:

 • 1996-2001 - p. o. z-ca dyrektora oddziału banku BPH S.A.
 • 2001-2002 - Dyrektor ekonomiczny MERA Schody Spółka z o.o.
 • od 2002 - Prezes zarządu MERA Schody Spółka z o.o.
 • od 2009 - Wiceprezes zarządu Klon Spółka z o.o.

Roland Steyer - Wiceprezes Zarządu

Wykształcenie wyższe geologiczne, Uniwersytet Śląski w Katowicach.
Doświadczenie zawodowe:

 • 1992-1993 - Referent d/s sprzedaży w Zakładach Przetwórstwa Mięsnego "MARCO" Kędzierzyn-Koźle.
 • 1993-1995 - Referent d/s sprzedaży w Gliwickim Centrum Kapitałowym S.A. Gliwice.
 • 1995-1999 - Asystent bankowy w Banku Przemysłowo-Handlowym S.A. Oddział Kędzierzyn-Koźle.
 • 1999-2001 - Współwłaściciel Firmy Juropol w Kędzierzynie-Koźlu.
 • 2001-2005 - Księgowy w Przedsiębiorstwie Młyny i Spichrze Zbożowe Musioł i S-ka sp. z o.o. Kędzierzyn-Koźle.
 • od 2005 - Główny księgowy w Mera S.A. Lewin Brzeski.
 • od 2011 - Przewodniczący Rady Nadzorczej KLON S.A.
 • od 2014 - Członek Rady Nadzorczej Teliani Valley Polska S.A.


Rada Nadzorcza:

Brygida Kolenda-Łabuś - Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Wykształcenie wyższe prawnicze, UMCS Lublin.
Doświadczenia zawodowe:

 • 1973-1974 - Kierownik Działu Spraw Pracowniczych - PKS Opole Oddział Brzeg.
 • 1975-1982 - Kierownik Działu Spraw Pracowniczych - Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” w Kedzierzynie-Koźlu.
 • 1982-1990 - Zastępca dyrektora ds. gospodarki mieszkaniowej – Zastępca Prezesa - Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” w Kedzierzynie-Koźlu.
 • 1992-2001 - Bank Przemysłowo-Handlowy S.A. Oddział w Kędzierzynie-Koźlu – dyrektor oddziału.
 • 2001-2002 - Term Serwis S.A. Kędzierzyn-Koźle - Dyrektor Finansowy - Zastępca Prezesa.
 • 2002-2011 - Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle – Zastępca Prezydenta ds. gospodarki przestrzennej i inwestycyjno-remontowej.

Pełnione funkcje w radach nadzorczych:

 • Zakłady Chemiczne „Blachownia” w Kędzierzynie-Koźlu - przed przekształceniem przedsiębiorstwa państwowego w spółkę SP Minister Przemysłu powołał radę nadzorczą, której przekazał znaczną część swoich uprawnień właścicielskich.
 • Elektrownia Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu - Zastępca Przewodniczącego.
 • Inparco spółka z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu - Zastępca Przewodniczącego.

Renata Anna Bednarek - Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie wyższe prawnicze, Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu.
Doświadczenia zawodowe:

 • 2002-2004 - Referent w Kancelarii radców Prawnych w Opolu.
 • 2004-2012 - Specjalista do spraw Prawno-Administracyjnych w MERA S.A. w Lewinie Brzeskim.
 • od 2013 - Osoba zarządzająca w ramach własnego przedsiębiorstwa oraz jako doradca prawno-administracyjny.

Stanisław Kulpaczyński - Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie wyższe ekonomiczne, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
Doświadczenia zawodowe:

 • 1967–1994 - Mistrz ds. zabezpieczeń - Elektrociepłownia Wrocław.
 • 1994-2010 - Kierownik Oddziału Wykonawstwa, Dyrektor Działu Produkcji, Z-ca Dyrektora Zakładu Energetycznego, Z-ca Dyrektora Inwestycji i Rozwoju Sieci - Przedsiębiorstwo Energetyczne „ESV”.
 • od 2010 - Doradca ds. Inwestycji i Rozwoju, Przedsiębiorstwo Energetyczne „ESV”.

 

Aneta Narejko - Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie średnie techniczne, policealne.
Doświadczenia zawodowe:

 • 1992-1997 - Sprzedawca w Firmie IMAREX w Opolu.
 • 1997-1998 - Sprzedawca w Firmie HP MCHell s.c. w Opolu.
 • 1999-2000 - Asystentka zarządu Artim Sp. z o.o. w Opolu.
 • od 2000 - Menadżer ds. sprzedaży w MERA S.A.
 • od 2014 - Członek Rady Nadzorczej Teliani Valley Polska S.A.
 • od 2014 - Członek Rady Nadzorczej KLON S.A.