MENU

Władze firmy - zarząd:

Roland Steyer - Prezes Zarządu

Wykształcenie wyższe geologiczne, Uniwersytet Śląski w Katowicach.
Doświadczenie zawodowe:

 

Rada Nadzorcza:

Jacek Makarowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wykształcenie wyższe. Uniwersytet Śląski.
Doświadczenia zawodowe:

 

Aneta Narejko - Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie średnie techniczne, policealne.
Doświadczenia zawodowe:

 

Aneta Kusiak-Guzik - Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie średnie techniczne, policealne.
Doświadczenie zawodowe:

 

Miłosz Świerk - Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie wyższe pedagogiczne.
Doświadczenie zawodowe:

 

Iwona Janeczek - Członek Rady Nadzorczej

10.2023 – obecnie, Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu, specjalizacja: Inspektor Ochrony Danych, poziom wykształcenia: studia podyplomowe.
09.1995 – 07.2000, GWSH w Katowicach, kierunek: zarządzanie, specjalizacja: zarządzanie firmą, poziom wykształcenia: magister.
Doświadczenie zawodowe: