MENU

Raporty roczne   Raporty półroczne   Raporty kwartalne   Pozostałe dokumenty  

Data dodania 2020-11-14
Numer raportu 12/2020
Temat Raport za III kwartał 2020 r.

Zarząd Spółki MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za III kwartał 2020 r.

Podstawa Prawna: § 5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

37701321_Raport_kwaratlny_za_III_kw_2020_r-0.pdf

< Poprzedni     Następny >