MENU

Raporty roczne   Raporty półroczne   Raporty kwartalne   Pozostałe dokumenty  

Data dodania 2020-06-24
Numer raportu 5/2020
Temat Raport kwartalny za I kwartał 2020 r.

Zarząd Spółki MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za I kwartał 2020 r.

Podstawa Prawna: § 5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

36462040_Raport_kwartalny_za_I_kw_2020_r.-0.pdf

< Poprzedni     Następny >