MENU

Raporty roczne   Raporty półroczne   Raporty kwartalne   Pozostałe dokumenty  

Data dodania 2019-12-02
Numer raportu 9/2019
Temat Raport kwartalny za III kwartał 2019r.

Zarząd Spółki MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2019 r.

Podstawa Prawna: § 5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

33237575_Raport_kwartalny_za_III_kw_2019_r-0.pdf

< Poprzedni     Następny >