MENU

Raporty roczne   Raporty półroczne   Raporty kwartalne   Pozostałe dokumenty  

Data dodania 2017-11-24
Numer raportu 15/2017
Temat Koreka raportu okresowego nr 14/2017 z dnia 14.11.2017 r. - skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2017 r.

Zarząd Spółki MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim przekazuje do publicznej wiadomości skorygowany skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2017 r. Grupy Kapitałowej MERA S.A. Korekta dotyczy oczywistej pomyłki w przedstawionym bilansie skonsolidowanym.

Podstawa Prawna: § 5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

29046647_Skonsolidowany_i_jednostkowy_raport_kwartalny_za_III_kwartal_2017_r_-_korekta-0.pdf

< Poprzedni     Następny >