MENU

Raporty roczne   Raporty półroczne   Raporty kwartalne   Pozostałe dokumenty  

Data dodania 2016-11-14
Numer raportu 16/2016
Temat Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2016 r.

Zarząd Spółki MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2016 r. Grupy Kapitałowej MERA S.A.

Podstawa Prawna: § 5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:

< Poprzedni     Następny >