MENU

Raporty roczne   Raporty półroczne   Raporty kwartalne   Pozostałe dokumenty  

Data dodania 2011-02-11
Numer raportu 2/2011
Temat Skonsolidowany i jednostkowy raport za IV kwartał 2010 r.

Zarząd MERA S.A. w załączeniu przekazuje skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2010 r.

Podstawa prawna: § 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".


Załączniki:

< Poprzedni     Następny >