MENU

Raporty roczne   Raporty półroczne   Raporty kwartalne   Pozostałe dokumenty  

Data dodania 2011-05-16
Numer raportu 12/2011
Temat Skonsolidowany i jednostkowy raport za IV kwartał 2010 roku - KOREKTA.

Zarząd MERA S.A. informuje, że w trakcie wstępnego badania sprawozdania finansowego za rok 2010 przez biegłego rewidenta ustalił wprowadzenie zmian, które mają wpływ na wyniki za IV kwartał 2010 r., opublikowane przez Emitenta raportem numer 2/2011 w dniu 11.02.2011 r. Zmiany dotyczą wartości godziwych składników majątku Emitenta jak i Spółek wchodzących w skład Grupy.

W związku z powyższym oraz z sugestią biegłego rewidenta dotyczącą objęcia konsolidacją przez Mera S.A. spółki Mera Schody Sp. z o.o., Zarząd Spółki przekazuje korektę skonsolidowanego i jednostkowego raportu okresowego za IV kwartał 2010 r. przekazanego raportem nr 2/2011 w dniu 11.02.2011 r.

Skorygowany raport stanowi załącznik do powyższego komunikatu. Oryginalna treść raportu stanowi załącznik do raportu nr 2/2011 z dnia 11.02.2011 r.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO -"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.


Załączniki:

< Poprzedni     Następny >