MENU

Raporty roczne   Raporty półroczne   Raporty kwartalne   Pozostałe dokumenty  

Data dodania 2012-11-14
Numer raportu 25/2012
Temat Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2012 roku.

Zarząd spółki MERA S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2012 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Załączniki:

< Poprzedni     Następny >