MENU

Raporty roczne   Raporty półroczne   Raporty kwartalne   Pozostałe dokumenty  

Data dodania 2013-02-14
Numer raportu 3/2013
Temat Skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za IV kwartał 2012 roku.

Zarząd Spółki MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim przekazuje w załączeniu skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za IV kwartał 2012 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) i ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Załączniki:

< Poprzedni     Następny >