MENU

Raporty roczne   Raporty półroczne   Raporty kwartalne   Pozostałe dokumenty  

Data dodania 2013-05-15
Numer raportu 6/2013
Temat Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2013 r.

Zarząd MERA S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2013 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Załączniki:

< Poprzedni     Następny >