MENU

Raporty bieżące:


2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data dodania 2024-06-28
Numer raportu 8/2024
Temat Treść uchwał podjętych na ZWZ MERA S.A. w dniu 27.06.2024r.
Źródło ebi

Zarząd Spółki MERA S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 27 czerwca 2024 roku, wraz ze wskazaniem liczby głosów oddanych w głosowaniu nad każdą uchwałą.

Nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, nie zostały zgłoszone sprzeciwy oraz nie wystąpiły projekty uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 6), 7) – 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

48889032_Tresc_uchwal_ZWZ_MERA_SA_27.06.2024-0.pdf

< Poprzedni     Następny >