MENU

Raporty bieżące:


2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data dodania 2024-05-27
Numer raportu 7/2024
Temat Informacja dotycząca zamierzonych zmian Statutu Spółki
Źródło ebi

Zarząd Spółki MERA S.A. mając na względzie umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27.06.2024r. punktu 6 litera e) „Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki oraz punkt 6 litera f) „Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki”, przekazuje w załączniku treść dotychczas obowiązujących oraz proponowanych postanowień Statutu Spółki, a także tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający jego zmiany.

Zarząd wskazuje, że zamierzona zmiana Statutu Spółki polega na dodaniu w §7.1., po pkt.107 nowych w brzmieniu:.

108. produkcja konstrukcji metalowych i ich części – PKD 25.11.Z.

109. produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej - PKD 25.12.Z.

110. obróbka metali i nakładanie powłok na metale – PKD 25.61.Z.

111. obróbka mechaniczna elementów metalowych – PKD 25.62.Z.

112. produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 25.99.Z.”

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

48591757_Obowiazujaca_i_proponowana_tresc_zmian_Statutu-0.pdf
48591757_STATUT_po_zmianach_27.06.2024-1.pdf

< Poprzedni     Następny >