MENU

Raporty bieżące:


2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data dodania 2024-05-27
Numer raportu 4/2024
Temat Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2024r. wraz z projektami uchwał
Źródło espi

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2024r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółki. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, sprawozdanie Rady Nadzorczej oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika.

48591708_zal01_Formularz_do_wykonywania_prawa_glosu_przez_pelnomocnika.pdf
48591708_zal02_Projekty_uchwal_na_ZWZ_MERA_SA_27.06.2024.pdf
48591708_zal03_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_MERA_SA_27.06.2024.pdf
48591708_zal04_Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_MERA_SA.pdf

< Poprzedni     Następny >