MENU

Raporty bieżące:


2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data dodania 2024-04-15
Numer raportu 4/2024
Temat Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024”
Źródło ebi

Zarząd spółki MERA S.A. w Lewinie Brzeskim („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości oświadczenie w przedmiocie stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024”.

Podstawa prawna: § 4 ust. 4a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


48211212_Formularz_DPNC_2024_MER-0.pdf

< Poprzedni     Następny >