MENU

Raporty bieżące:


2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data dodania 2024-02-20
Numer raportu 2/2024
Temat Powołanie członka Rady Nadzorczej
Źródło ebi

Zarząd MERA S.A. informuje, że w dniu 20 lutego 2024r. otrzymał od większościowego akcjonariusza Pana Edward Traka, informację, że zgodnie z art. 17.5 statutu Spółki powołał do składu Rady Nadzorczej na wakujące stanowisko członka Rady Nadzorczej Panią Iwonę Janeczek, na wspólną kadencję członków Rady Nadzorczej, kończącą się z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2025.

W załączeniu wymagane Regulaminem NewConnect szczegółowe informacje o powołanym członku Rady Nadzorczej MERA S.A.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

47709998_Oswiadczenie_Iwona_Janeczek-0.pdf

< Poprzedni     Następny >