MENU

Raporty bieżące:


2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data dodania 2024-01-30
Numer raportu 1/2024
Temat Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku.
Źródło ebi

Zarząd MERA S.A. („Spółka”) informuje, iż w 2024 roku raporty okresowe będą przekazywane w następujących terminach:

1. Raport roczny za 2023 rok – 20.03.2024 roku

2. Raport kwartalny za I kwartał 2024 roku – 15.05.2024 roku,

3. Raport kwartalny za II kwartał 2024 roku – 14.08.2024 roku,

4. Raport kwartalny za III kwartał 2024 roku – 14.11.2024 roku.

Spółka informuje, iż korzysta z możliwości zwolnienia z obowiązku przekazywania raportu kwartalnego za ostatni kwartał roku obrotowego (IV kw. 2023r.) przekazując raport roczny, nie później niż w terminie 80 dni od daty zakończenia roku obrotowego.

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.1. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

< Poprzedni     Następny >