MENU

Raporty bieżące:


2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data dodania 2024-01-05
Numer raportu 3/1
Temat Zawiadomienia o pośredniej zmianie udziału w głosach.
Źródło espi

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd MERA SA ("Spółka" "Emitent") informuje, że w dniu 05 stycznia 2024r. otrzymał w trybie art. 69a ust. 1 pkt 3) w związku z art. 69 ust. 1 pkt.1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zawiadomienia od Pana Roberta Traka o pośrednim przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

W załączeniu treść otrzymanego zawiadomienia.

47312304_zal01_20240105151012629.pdf

< Poprzedni     Następny >