MENU

Raporty bieżące:


2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data dodania 2024-01-05
Numer raportu 2/1
Temat Zawiadomienia akcjonariuszy w sprawie zmiany udziału w głosach.
Źródło espi

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd MERA SA ("Spółka" "Emitent") informuje, że w dniu 05 stycznia 2024r. otrzymał w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zawiadomienia od akcjonariusza T5 Spółki z o.o., o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

W załączeniu treść otrzymanego zawiadomienia.

47312266_zal01_20240105145020691.pdf

< Poprzedni     Następny >