MENU

Raporty bieżące:


2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data dodania 2024-01-03
Numer raportu 1/1
Temat Zawiadomienia akcjonariuszy w sprawie zmiany udziału w głosach.
Źródło espi

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd MERA SA ("Spółka" "Emitent") informuje, że w dniu 03 stycznia 2024r. otrzymał w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zawiadomienie od akcjonariusza Pani Joanny Traka o zmianie dotychczas posiadanego udziału w głosach i obniżeniu udziału poniżej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

W załączeniu treść otrzymanego zawiadomienia.

47296578_zal01_20240103140827445.pdf

Następny >