MENU

Raporty bieżące:


2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data dodania 2023-01-18
Numer raportu 1/2023
Temat Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
Źródło ebi

Zarząd MERA S.A. (“Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 18 stycznia 2023r. do Spółki wpłynęła od Pana Adama Sworowskiego rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta, ze skutkiem na dzień otrzymania pisma. Przyczyna rezygnacji nie została wskazana.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Następny >