MENU

Raporty bieżące:


2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data dodania 2021-05-25
Numer raportu 1/5
Temat Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 czerwca 2021r. wraz z projektami uchwał
Źródło espi

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 czerwca 2021r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółki. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika.

39364938_Formularz_do_wykonywania_prawa_glosu_przez_pelnomocnika.pdf
39364938_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_MERA_SA_24_06_2021.pdf
39364938_Projekty_uchwal_na_ZWZ_MERA_SA_24_06_2021.pdf

< Poprzedni     Następny >