MENU

Raporty bieżące:


2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data dodania 2021-01-31
Numer raportu 2/2021
Temat Terminy przekazywania raportów okresowych
Źródło ebi

Zarząd MERA S.A. („Spółka”) informuje, iż w 2021 roku raporty okresowe będą przekazywane w następujących terminach:

  1. Raport roczny za 2020 rok – 22.03.2021 roku
  2. Raport kwartalny za I kwartał 2021 roku – 17.05.2021 roku,
  3. Raport kwartalny za II kwartał 2021 roku – 16.08.2021 roku,
  4. Raport kwartalny za III kwartał 2021 roku – 15.11.2021 roku.

Spółka informuje, iż korzysta z możliwości zwolnienia z obowiązku przekazywania raportu kwartalnego za ostatni kwartał roku obrotowego (IV kw. 2020r.) przekazując raport roczny nie później niż w terminie 80 dni od daty zakończenia roku obrotowego.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

< Poprzedni     Następny >