MENU

Raporty bieżące:


2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data dodania 2021-01-22
Numer raportu 1/2021
Temat Podpisanie umowy o badanie sprawozdania finansowego
Źródło ebi

Zarząd MERA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lewinie Brzeskim (dalej "Spółka", „Emitent”) informuje, że zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej Spółki w sprawie dokonania wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki, w dniu 22 stycznia 2021 roku została zawarta umowa na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku oraz za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. Spółka zawarła umowę z biegłym rewidentem Panem Arkadiuszem Lenarcikiem, wpisanym do rejestru biegłych rewidentów pod numerem ewidencyjnym 12129, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Arkadiusz Lenarcik Audyt, zarejestrowaną pod adresem ul. Piastów 24/77, 40-868 Katowice.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1, pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Następny >