MENU

Raporty bieżące:


2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data dodania 2020-11-03
Numer raportu 11/2020
Temat Rejestracja zmian Statutu Spółki
Źródło ebi

Zarząd spółki MERA S.A. ("Emitent") z siedzibą w Lewinie Brzeskim informuje, iż otrzymał postanowienie o dokonaniu przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego rejestracji zmian Statutu Emitenta, dokonanych uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 31 sierpnia 2020 roku.

Tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający jego zmiany, został dołączony do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

37592491_STATUT_po_zmianach_31_08_2020-0.pdf

< Poprzedni