MENU

Raporty bieżące:


2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data dodania 2020-09-01
Numer raportu 10/2020
Temat Powołanie członka Zarządu na kolejną kadencję.
Źródło ebi

Zarząd MERA S.A. informuje, że w dniu 1 września 2020 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o powołaniu w skład Zarządu MERA S.A. na trzyletnią kadencję pana Rolanda Steyer i powierzyła mu pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki.

Kadencja powołanego członka Zarządu kończy się z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2022. Powołana osoba była członkiem Zarządu poprzedniej kadencji.

W załączeniu wymagane Regulaminem NewConnect szczegółowe informacje o powołanym członku Zarządu MERA S.A.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

< Poprzedni     Następny >