MENU

Raporty bieżące:


2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data dodania 2020-09-01
Numer raportu 4/2020
Temat Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu MERA S.A. w dniu 31 sierpnia 2020r.
Źródło espi

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powy�ej 5 %

Zarząd MERA S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 31.08.2020 roku i posiadali co najmniej 5% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu.

Pan Edward Traka, posiadający 5.047.500 akcji uprawniających do 10.095.000 głosów, co stanowiło 100,00% ogólnej liczby głosów na ZWZA i 66,68% głosów ogółem w Spółce.

< Poprzedni     Następny >