MENU

Raporty bieżące:


2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data dodania 2020-09-01
Numer raportu 9/2020
Temat Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 31.08.2020r.
Źródło ebi

Zarząd Spółki MERA S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 31 sierpnia 2020 roku.

Podstawa prawna: ?§ 4 ust. 2 pkt. 7-9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

37014706_Tresc_uchwal_ZWZ_MERA_SA_31_08_2020-0.pdf

< Poprzedni     Następny >