MENU

Raporty bieżące:


2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data dodania 2020-08-04
Numer raportu 7/2020
Temat Informacja dotycząca zamierzonych zmian Statutu Spółki.
Źródło ebi

Zarząd Spółki MERA S.A. mając na względzie umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 31.08.2020r. punktu 6 litera g) „Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki oraz punkt 6 litera h) „Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki”, przekazuje w załączniku treść dotychczas obowiązujących oraz proponowanych postanowień Statutu Spółki, a także tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający jego zmiany.

Zarząd wskazuje, że zamierzona zmiana Statutu Spółki polega na dodaniu w §7.1., po pkt.97 nowych w brzmieniu:.

98. sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych - PKD 47.11.Z

99. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.19.Z

100. sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.25.Z

101. sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.26.Z

102. sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.29.Z

103. sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.61.Z

104. sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.62.Z.

105. sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.65.Z.

106. sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.73.Z.

107. sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

36786161_Obowiazujaca_i_proponowana_tresc_zmian_Statutu_MERA_SA-0.pdf
36786161_Projekt_STATUTU_MERA_SA_po_zmianach_31_08_2020-1.pdf

 

< Poprzedni     Następny >