MENU

Raporty bieżące:


2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data dodania 2020-06-19
Numer raportu 4/2020
Temat Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2020 r.
Źródło ebi

Zarząd spółki MERA S.A. („Spółka"), niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację o zmianie terminu publikacji raportu za I kwartał 2020 r. („Raport”).

Zgodnie z treścią raportu EBI nr 3/2020 z dnia 13 maja 2020 roku publikacja raportu miała nastąpić w dniu 29 czerwca 2020 roku.

W związku z powyższą zmianą, nowy termin publikacji raportu ustala się na dzień 24 czerwca 2020 roku.

Terminy przekazywania pozostałych raportów okresowych na dzień dzisiejszy nie ulegają zmianie.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

< Poprzedni     Następny >