MENU

Raporty bieżące:


2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data dodania 2020-05-13
Numer raportu 3/2020
Temat Zmiana terminu przekazania raportu kwartalnego.
Źródło ebi

Zarząd spółki MERA S.A. („Spółka"), niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację o zmianie terminu publikacji raportu za I kwartał 2020 r. („Raport”).

Zgodnie z treścią raportu EBI nr 1/2020 z dnia 31 stycznia 2020 roku publikacja raportu miała nastąpić w dniu 15 maja 2020 roku.

W związku z powyższą zmianą, nowy termin publikacji raportu ustala się na dzień 29 czerwca 2020 roku.

Przyczyną wydłużenia terminu publikacji Raportu są obowiązujące obostrzenia w przemieszczaniu się osób, wprowadzone w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się pandemii COVID-19, skutkujące utrudnieniami w przepływie dokumentacji niezbędnej do sporządzenia Raportu.

W przypadku wcześniejszego usunięcia przeszkód technicznych, termin raportu zostanie przyspieszony, o czym poinformujemy w terminach przewidzianymi przepisami.

Terminy przekazywania pozostałych raportów okresowych na dzień dzisiejszy nie ulegają zmianie.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

< Poprzedni     Następny >