MENU

Raporty bieżące:


2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data dodania 2020-01-31
Numer raportu 1/2020
Temat Terminy przekazywania raportów w 2020 r.
Źródło ebi

Zarząd Spółki MERA S.A. („Emitent „) informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2019 będą przekazywane w następujących terminach:

- raport roczny za 2019 r. - dnia 20 marca 2020 r.

- raport kwartalny za I kw. 2020 r. - dnia 15 maja 2020 r.

- raport kwartalny za II kw. 2020 r. - dnia 14 sierpnia 2020 r.

- raport kwartalny za III kw. 2020 r. - dnia 14 listopada 2020 r.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Następny >