MENU

Raporty bieżące:


2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data dodania 2019-06-18
Numer raportu 7/2019
Temat Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 18.06.2019r.
Źródło ebi

Zarząd Spółki MERA S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 18 czerwca 2019 roku.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 7-9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

MERA ZWZ 18 06 2019 treść uchwał.pdf

< Poprzedni     Następny >