MENU

Raporty bieżące:


2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data dodania 2019-05-22
Numer raportu 1/2019
Temat Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 czerwca 2019r. wraz z projektami uchwał
Źródło espi

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 czerwca 2019r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółki. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika

33285556_Formularz_do_wykonywania_prawa_glosu_przez_pelnomocnika.pdf
33285556_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_MERA_SA_18_06_2019.pdf
33285556_Projekty_uchwal_na_ZWZ_MERA_SA_18_06_2019.pdf

< Poprzedni     Następny >