MENU

Raporty bieżące:


2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data dodania 2019-03-04
Numer raportu 3/2019
Temat Rejestracja zmian Statutu Spółki
Źródło ebi

Zarząd spółki MERA S.A. ("Emitent") z siedzibą w Lewinie Brzeskim informuje, iż otrzymał postanowienie o dokonaniu przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego rejestracji zmian Statutu Emitenta, dokonanych uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 17 grudnia 2018 roku.

Tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający jego zmiany, został dołączony do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

32653718_Tekst_jednolity_STATUT_MERA_SA-0.pdf

< Poprzedni     Następny >