MENU

Raporty bieżące:


2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data dodania 2019-01-03
Numer raportu 1/2019
Temat Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2018 r. - korekta
Źródło ebi

Zarząd Spółki MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim przekazuje do publicznej wiadomości skorygowany skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2018 r. Grupy Kapitałowej MERA S.A. Korekta dotyczy mylnych danych w przedstawionym bilansie skonsolidowanym i jednostkowym w kolumnie za rok 2017 w.

Podstawa Prawna: § 5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

32179278_Skonsolidowany_i_jednostkowy_raport_kwartalny_za_III_kwartal_2018_r._-_korekta-0.pdf

Następny >