MENU

Raporty bieżące:


2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data dodania 2018-12-27
Numer raportu 9/2018
Temat Zbycie znaczącego pakietu akcji.
Źródło espi

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd MERA S.A. ("Spółka") niniejszym informuje, że podpisane zostały umowy pomiędzy MERA S.A., a T5 sp. z o. o. (spółką powiązaną z akcjonariuszem MERA SA tj. Panią Joanną Traka) dotyczące sprzedaży oraz pożyczki przez MERA S.A. na rzecz T5 sp. z o. o. akcji KLON SA.

Umowy sprzedaży i pożyczki zawarte zostały na łączny wolumen 4,5 mln sztuk akcji KLON SA.

Transakcja ma na celu umożliwienie kontynuacji działań pozwalających na realizację procesu dalszego rozwoju spółki KLON SA oraz realizację części zysków z posiadanych aktywów przez MERA SA.

< Poprzedni