MENU

Raporty bieżące:


2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data dodania 2018-12-24
Numer raportu 8/2018
Temat Lista Akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów.
Źródło espi

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd MERA S.A. przekazuje poniżej wykaz osób, które na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 17.12.2018r., posiadały co najmniej 5% w głosach.

Edward Traka, posiadający 10095000 głosów, co stanowiło 100,00% ogólnej liczby głosów na NWZ i 66,6886% głosów ogółem w Spółce.

< Poprzedni     Następny >