MENU

Raporty bieżące:


2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data dodania 2018-12-17
Numer raportu 12/2018
Temat Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 17.12.2018r
Źródło ebi

Zarząd Spółki MERA S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 17 grudnia 2018 roku.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 7-9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Treść uchwał NWZ MERA SA 17 12 2018.pdf

< Poprzedni     Następny >