MENU

Raporty bieżące:


2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data dodania 2018-11-30
Numer raportu 6/2018
Temat Podjęcie przez Radę Nadzorczą MERA S.A. Uchwały - Wybór Biegłego Rewidenta
Źródło espi

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Spółki MERA S.A. ("Spółka") z siedzibą w Lewinie Brzeskim informuje, że na podstawie Uchwały Nr 1/11/2018 Rady Nadzorczej MERA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lewinie Brzeskim z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, Rada Nadzorcza postanawia wybrać biegłego rewidenta Panią Krystynę Szewczyk, prowadzącą Kancelarię Biegłego Rewidenta PROFIN, do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2018.

< Poprzedni     Następny >