MENU

Raporty bieżące:


2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data dodania 2018-11-20
Numer raportu 10/2018
Temat Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 17 grudnia 2018r. wraz z projektami uchwał.
Źródło ebi

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 17 grudnia 2018r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółki. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

31850985_FORMULARZ_DO_WYKONYWANIA_PRAWA_GLOSU_PRZEZ_PELNOMOCNIKA-0.pdf
31850985_Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ_MERA_SA_17_12_2018-1.pdf
31850985_Projekty_uchwal_na_NWZ_MERA_SA_17_12_2018-2.pdf

< Poprzedni     Następny >