MENU

Raporty bieżące:


2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data dodania 2018-06-29
Numer raportu 7/2018
Temat Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28.06.2018r.
Źródło ebi

Zarząd Spółki MERA S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 czerwca 2018 roku.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7-9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

30753954_Tresc_Uchwal_ZWZ_MERA_SA_28_06_2018-0.pdf

< Poprzedni     Następny >