MENU

Raporty bieżące:


2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data dodania 2018-01-31
Numer raportu 1/2018
Temat Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 r.
Źródło ebi

Zarząd Spółki MERA S.A. („Emitent „) informuje, iż raporty okresowe w roku obrotowym 2018 będą przekazywane w następujących terminach:

- Skonsolidowany raport kwartalny za IV kw. 2017 r. - dnia 14 lutego 2018 r.

- Skonsolidowany raport kwartalny za I kw. 2018 r. - dnia 15 maja 2018 r.

- Skonsolidowany raport kwartalny za II kw. 2018 r. - dnia 14 sierpnia 2018 r.

- Skonsolidowany raport kwartalny za III kw. 2018 r. - dnia 14 listopada 2018 r.

- Skonsolidowany oraz jednostkowy raport roczny za 2017r. - dnia 1 czerwca 2016 r.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Następny >