MENU

Raporty bieżące:


2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data Numer raportu Temat Źródło
2018-12-27
15:15:00
9/2018 Zbycie znaczącego pakietu akcji. espi
2018-12-24
17:00:00
8/2018 Lista Akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów. espi
2018-12-17
12:41:00
12/2018 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 17.12.2018r ebi
2018-11-30
15:49:00
6/2018 Podjęcie przez Radę Nadzorczą MERA S.A. Uchwały - Wybór Biegłego Rewidenta espi
2018-11-20
13:09:00
5/2018 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 17 grudnia 2018r. wraz z projektami uchwał espi
2018-11-20
12:59:00
11/2018 Informacja dotycząca zamierzonych zmian Statutu Spółki. ebi
2018-11-20
12:54:00
10/2018 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 17 grudnia 2018r. wraz z projektami uchwał. ebi
2018-10-30
17:43:00
4/2018 Zawiadomienie o zmianie udziału w głosach ogółem. espi
2018-06-29
07:13:00
3/2018 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu MERA S.A. w dniu 28 czerwca 2018r. espi
2018-06-29
07:08:00
7/2018 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28.06.2018r. ebi
2018-06-01
12:36:00
1/2018 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2018r. wraz z projektami uchwał espi
2018-06-01
12:27:00
6/2018 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 28 czerwca 2018r. wraz z projektami uchwał. ebi
2018-01-31
20:52:00
1/2018 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 r. ebi