MENU

Raporty bieżące:


2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data dodania 2017-12-21
Numer raportu 9/2017
Temat Nabycie akcji Teliani Valley Polska S.A.
Źródło espi

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Mera S.A. informuje, że w dniu 21 grudnia 2017 r. Emitent nabył od spółki T5 Sp. z o.o. w transakcji na rynku pozagiełdowym 1.267.835 akcji Teliani Valley Polska S.A., co stanowi 22,17% kapitału zakładowego oraz uprawnia do 22,17% głosów na WZA. Teliani Valley Polska S.A. jest spółką notowaną na rynku NewConnect. Wartość transakcji wyniosła 836.771,10 zł.

Przed zaistniałym wydarzeniem Emitent posiadał 1.430.000 akcji Teliani Valley Polska S.A, uprawniających do 25,00% głosów na walnym zgromadzeniu spółki, co stanowiło 25,00% w kapitale oraz 25,00% w ogólnej liczbie głosów.

Po zmianie udziału, Emitent posiada 2.697.835 akcji Teliani Valley Polska S.A, uprawniających do 47,17% głosów na walnym zgromadzeniu spółki, co stanowił 47,17% w kapitale oraz 47,17% w ogólnej liczbie głosów.

Emitent nabył kolejny pakiet akcji Teliani Valley Polska S.A. i zamierza dalej wspierać Spółkę w rozwoju prowadzonej działalności.

Spółka Teliani Valley Polska S.A. zajmuje się importem i sprzedażą na terenie Polski win pochodzących z Gruzji, Chile i Mołdawii.

< Poprzedni