MENU

Raporty bieżące:


2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data dodania 2017-11-24
Numer raportu 15/2017
Temat Koreka raportu okresowego nr 14/2017 z dnia 14.11.2017 r. - skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2017 r.
Źródło ebi

Zarząd Spółki MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim przekazuje do publicznej wiadomości skorygowany skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2017 r. Grupy Kapitałowej MERA S.A. Korekta dotyczy oczywistej pomyłki w przedstawionym bilansie skonsolidowanym.

Podstawa Prawna: § 5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

29046647_Skonsolidowany_i_jednostkowy_raport_kwartalny_za_III_kwartal_2017_r_-_korekta-0.pdf

< Poprzedni     Następny >