MENU

Raporty bieżące:


2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data dodania 2017-06-15
Numer raportu 6/2017
Temat Sprzedaż spółki zależnej MULTI PB Sp. z o.o.
Źródło espi

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Mera S.A. informuje, że w dniu 14 czerwca 2017 roku Emitent sprzedał wszystkie posiadane udziały tj. 11.200 (jedenaście tysięcy dwieście) udziałów o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy w MULTI PB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu. Ww. udziały uprawniają do 88,19% głosów i stanowią 88,19% kapitału zakładowego. Wartość bilansowa udziałów MULTI PB Sp. z o.o. posiadanych przez Mera S.A. wynosiła 582.460 zł (pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt złotych), a cena sprzedaży była wyższa niż ich wartość nominalna. Celem sprzedaży jest realizacja zysku na inwestycji długoterminowej.

< Poprzedni     Następny >