MENU

Raporty bieżące:


2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data dodania 2017-06-20
Numer raportu 11/2017
Temat Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
Źródło ebi

Zarząd MERA S.A. informuje, że w dniu 19 czerwca 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej MERA S.A. na trzyletnią kadencję. W skład Rady Nadzorczej powołane zostały następujące osoby:
- pani Aneta Narejko,
- pan Adam Sworowski.

Jednocześnie w dniu 19 czerwca 2017 r. większościowy akcjonariusz pan Edward Traka zgodnie z art. 17.5 statutu Spółki powołał do składu Rady Nadzorczej następujące osoby, wskazując jednocześnie Przewodniczącego Rady Nadzorczej:
- pani Brygida Kolenda-Łabuś, na stanowisko Przewodniczącego,
- pani Renata Bednarek,
- pan Stanisława Kulpaczyński.

Kadencja wszystkich powołanych członków Rady Nadzorczej kończy się z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019. W załączeniu wymagane Regulaminem NewConnect szczegółowe informacje o powołanych członkach Rady Nadzorczej MERA S.A.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Załączniki:
Oświadczenie A Narejko.pdf
Oświadczenie A Sworowski.pdf 
Oświadczenie B Kolenda-Łabuś.pdf
Oświadczenie R Bednarek.pdf
Oświadczenie S Kulpaczyński.pdf

< Poprzedni     Następny >